സ്വർണവില കുതിച്ചുകയറുന്നു; പവന് വില 28,000 രൂപയിലെത്തി

Share with your friends

സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു. പവന് 28,000 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 3500 ആണ് വില. 15 ദിവസത്തിനിടെ 2320 രൂപയാണ് സ്വർണത്തിന് ഉയർന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 1ന് 25,680 രൂപയായിരുന്നു പവന്.

കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടെ സ്വർണത്തിന് 9280 രൂപയുടെ വർധനവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഡിമാൻഡ് ഉയർന്നതാണ് വില വർധനവിന് പിന്നിൽ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *