സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ; ഇന്ന് പവന് വർധിച്ചത് 320 രൂപ

Share with your friends

സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നു. പവന് ഇന്ന് 320രൂപ വർധിച്ചു. പവന് വില 28,320 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 3540 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വിൽപ്പന നടക്കുന്നത്.

ആഗസ്റ്റ് 18 വരെ 28,000 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. ഇത് ഇന്നലെ 27840 ആയി താഴ്‌ന്നെങ്കിലും ഇന്നലെ മുതൽ വില വീണ്ടുമുയരുകയായിരുന്നു.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *