സ്വർണവില മുപ്പതിനായിരത്തിലേക്ക്; പവന് 29,120 രൂപയായി

Share with your friends

സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു. പവന് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന വിലയായ 29,120 രൂപയായി. 3640 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. 28,800 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വില

സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് 28,480 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 10,400 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സ്വർണത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2015 ഓഗസ്റ്റിൽ 18720 രൂപയായിരുന്നു പവന്.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *