നേരിയ ആശ്വാസം: സ്വർണവില പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

Share with your friends

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു. പവന് 28320 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 3540 രൂപയാണ് വില

സെപ്റ്റംബർ നാലിന് സ്വർണവില 29120 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *