സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 360 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 360 രൂപ വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഉയർന്നു. പവന് 360 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 37,560 രൂപയിലെത്തി. 4965 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി പവന്റെ വില 372,00 രൂപയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. ആഗോള വിപണിയിൽ സ്‌പോട്ട് ഗോൾഡ് വില ഔൺസിന് 1898.31 ഡോളറായി ഉയർന്നു. ദേശീയ വിപണിയിൽ 10 ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 50,584 രൂപയിലെത്തി.

Share this story