സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്; പവന് 36,800 രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ നേരിയ ഇടിവ്. ശനിയാഴ്ച പവന് 120 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. പവന് 36,800 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. ഗ്രാമിന്റെ വില 4,600 രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച

Read more

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; പവന് 400 രൂപയുടെ കുറവ്

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു. പവന് 400 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില 37,840 രൂപയായി. 4730 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില. ഇന്നലെ

Read more

സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 240 രൂപ വർധിച്ചു

തുടർച്ചയായ കുറവിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്. പവന് ഇന്ന് 240 രൂപ ഉയർന്നു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില 38,240 രൂപയായി. സ്വർണത്തിന്റെ

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്; 18 ദിവസത്തിനിടെ 4000 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,000 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ 18 ദിവസത്തിനിടെ 4000

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്; പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 320 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,240 രൂപയായി. 4780 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്; രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ 3440 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്. പവന് 320 രൂപ തിങ്കളാഴ്ച കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില 38,560 രൂപയിലെത്തി. 4820 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്റെ വില.

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്; പവന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്. വ്യാഴാഴ്ച പവന് 560 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന് വില 38,880 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4860 രൂപയിലെത്തി.

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുതിച്ചുചാട്ടം; പവന് 800 രൂപ ഉയർന്നു

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ വില കുറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് 800 രൂപ വർധിച്ചു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 40,000 രൂപയായി. 5000

Read more

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ്; പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞു

സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പവന് 160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 39,200 രൂപയായി. ശനിയാഴ്ച പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 4900

Read more

സ്വർണവില ഉയർന്നു; പവന് 280 രൂപ വർധിച്ചു

മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ തുടർച്ചയായ കുറവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില ഉയർന്നു. വ്യാഴാഴ്ച പവന് 280 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 38,480 രൂപയായി. ഗ്രാമിന്

Read more

സ്വർണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു; പവന് ഇന്ന് 1600 രൂപയുടെ കുറവ്

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സ്വർണവില താഴേക്ക്. ഒരു മാസം തുടർച്ചയായി വില വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ കുത്തനെ വില ഇടിയുന്നതാണ് ഇന്ന് കണ്ടത്. പവന് ഇന്ന് 1600

Read more

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും കുറവ്; പവന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞു

സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും കുറവ്. പവന് ഇന്ന് 400 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സ്വർണവില പവന് 41200 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 5150 രൂപയാണ് വില തിങ്കളാഴ്ചയും

Read more

ദിവസങ്ങളുടെ കുതിപ്പിന് ശേഷം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് സ്വർണം; പവന് ഇന്ന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞു

തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിലെ വില വർധവിന് ശേഷം സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. പവന് ഇന്ന് 600 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 41,600 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 5200

Read more

സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു; പവന് 42,000 രൂപയിലെത്തി

സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു. പവന് ഇന്ന് 480 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 42,000 രൂപയായി. വ്യാഴാഴ്ച സ്വർണവില രണ്ട് തവണയായി ഉയർന്ന് 41,250

Read more

41,000 കടന്ന് സ്വർണക്കുതിപ്പ്; പവന് ഇന്നുയർന്നത് 120 രൂപ

സ്വർണവില ദിനംപ്രതി റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുതിക്കുന്നു. പവന് ഇന്ന് 120 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 41,320 രൂപയായി. ഇന്നലെ രണ്ട് തവണയായി

Read more

സ്വർണക്കുതിപ്പ് 41,000ത്തിലേക്ക്; ഇന്ന് പവന് 520 രൂപ കൂടി ഉയർന്നു

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു. പവന് ഇന്ന് 520 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ സ്വർണവില പവന് 40,800 രൂപയിലെത്തി. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പവൻ വില 41,000ത്തിലെത്തുമെന്നാണ് സൂചന.

Read more

40,000ത്തിലും നിർത്താതെ സ്വർണക്കുതിപ്പ്; പവന് ഇന്നും വില ഉയർന്നു

ദിനംപ്രതി റെക്കോർഡ് പുതുക്കി സ്വർണവിലയിലെ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. തുടർച്ചയായ പത്താം ദിവസമാണ് സ്വർണവില ഉയരുന്നത്. ശനിയാഴ്ച പവന് 160 രൂപ ഉയർന്ന് 40,160 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലെയാണ് സ്വർണവില

Read more

അങ്ങനെ 40,000 തൊട്ട് സ്വർണവില; പവന് ഇന്നുയർന്നത് 280 രൂപ

സ്വർണവില അങ്ങനെ പവന് നാൽപതിനായിരം രൂപയിലേക്കെത്തി. തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാം ദിവസവും വില ഉയർന്നാണ് ഇന്ന് പവന് 40,000ത്തിലേക്കെത്തിയത്. ഗ്രാമിന്റെ വില 50,000 രൂപയായി. വെള്ളിയാഴ്ച പവന് 280

Read more

പവന്റെ വില നാൽപതിനായിരത്തിലേക്ക്; റെക്കോർഡ് പുതുക്കി ഇന്നും 320 രൂപ വർധിച്ചു

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയിലേറെയായി തുടരുന്ന വില വർധനവിന് ഇന്നും മാറ്റമുണ്ടായില്ല. വ്യാഴാഴ്ച പവന് 320 രൂപ വർധിച്ച് 39,720 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ

Read more