എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 135 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 135 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശം / ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയവർ

1. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ചിറ്റാറ്റുകര സ്വദേശിനി(43)
2. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ തിരുവാങ്കുളം സ്വദേശി(31)
3. സൗത്താഫ്രിക്കയിൽ നിന്നെത്തിയ മൂക്കന്നൂർ സ്വദേശി(49)
4. അബുദാബിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(30)
5. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നെത്തിയ കവളങ്ങാട് സ്വദേശി (40)
6. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നെത്തിയ സ്വകാര്യ ഷിപ്പിങ് കമ്പനി ജീവനക്കാരനായ കർണാടക സ്വദേശി(49)
7. സ്വകാര്യ ഷിപ്പിങ് കമ്പനി ജീവനക്കാരൻ (33)

സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

8. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശിനി(22)
9. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശിനി(11)
10. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശി(27)
11. വടക്കേക്കര സ്വദേശിനി(58)
12. വടക്കേക്കര സ്വദേശി(77)
13. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശി(30)
14. കീഴ്മാട് സ്വദേശി(69)
15. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി(70)
16. കുമ്പളങ്ങി സ്വദേശിനി(68)
17. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശിനി(49)
18. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശിനി(55)
19. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശിനി(58)
20. മഞ്ഞപ്ര സ്വദേശിനി(55)
21. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനി(83)
22. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി(50)
23. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി(21)
24. ചൂർണിക്കര സ്വദേശി(5)
25. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശി (50)
26. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (28)
27. ചൂർണിക്കര സ്വദേശിനി (58)
28. കീഴ്മാട് സ്വദേശിനി(43)
29. ചിറ്റാറ്റുകര സ്വദേശി (31)
30. വടക്കേക്കര സ്വദേശി(62)
31. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(57)
32. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി (53)
33. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(14)
34. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി (25)
35. മരണമടഞ്ഞ പനങ്ങാട് സ്വദേശിയുടെ പരിശോധന ഫലവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു (39)
36. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി (35)
37. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി (58)
38. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി (1)
39. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി(31)
40. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി(4)
41. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി (44)
42. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി (43)
43. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശി(40)
44. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി (5)
45. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശിനി(62)
46. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി (29)
47. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശിനി(31)
48. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി(41)
49. കാലടി സ്വദേശിനി(46)
50. കാലടി സ്വദേശി(54)
51. പട്ടിമറ്റത്ത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന വ്യക്തി(26)
52. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി (23)
53. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി (22)
54. പട്ടിമറ്റത്ത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന വ്യക്തി(24)
55. പട്ടിമറ്റത്ത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന വ്യക്തി(29)
56. ചോറ്റാനിക്കര സ്വദേശി(84)
57. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി (51)
58. പട്ടിമറ്റത്ത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന വ്യക്തി(23)
59. ചോറ്റാനിക്കര സ്വദേശി (74)
60. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(23)
61. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി(15)
62. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി(46)
63. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശിനി(80)
64. എടത്തല സ്വദേശി(56)
65. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(29)
66. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(60)
67. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി(58)
68. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി(10)
69. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി(15)
70. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി(41)
71. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(24)
72. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി(21)
73. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി(25)
74. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശിനി(56)
75. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി(50)
76. എളമക്കര സ്വദേശിനി(26)
77. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി (59)
78. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി(10)
79. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി(44)
80. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി(15)
81. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശിനി(37)
82. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി(19)
83. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി(1)
84. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി(50)
85. ചെല്ലാനം സ്വദേശി(38)
86. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി(9)
87. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി(18)
88. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി(13)
89. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി(52)
90. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി(7)
91. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി(64)
92. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി(81)
93. കളമശ്ശേരി സ്വദേശി(33)
94. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശിനി(22)
95. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശിനി(47)
96. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി(33)
97. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(65)
98. ആലങ്ങാട് സ്വദേശി(49)
99. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(4)
100. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(29)
101. ഏലൂർ സ്വദേശിയായ കുട്ടി(1)
102. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശി(42)
103. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശിനി(61)
104. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(67)
105. മരണമടഞ്ഞ കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനിയുടെ ഫലവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു(61)
106. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(40)
107. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(11)
108. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(6)
109. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(38)
110. നാവിക സേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ(24)
111. നാവിക സേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ(27)
112. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിനി(55)
113. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി(34)
114. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി(11)
115. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി(15)
116. തൃക്കാക്കര സ്വദേശിനി(20)
117. മരട് സ്വദേശിനി(3)
118. മരട് സ്വദേശി(36)
119. കുമ്പളം സ്വദേശി(28)
120. കൊച്ചി സ്വദേശി(26)
121. പറവൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യആശുപത്രിയിലെ വടക്കേക്കര സ്വദേശിനിയായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക(34)
122. ഏലൂർ സ്വദേശിനിയായ ആശപ്രവർത്തക(35)
123. ഏലൂർ സ്വദേശിനിയായ ആശപ്രവർത്തക(48)
124. എറണാകുളത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക(32)
125. കൊച്ചി സ്വദേശി(42)
126. കലൂർ സ്വദേശിനി(40)
127. കുമ്പളം സ്വദേശി(32)
128. വരാപ്പുഴ സ്വദേശി(70)
129. ഫോർട്ട്കൊച്ചി സ്വദേശി(45)
130. അങ്കമാലി സ്വദേശി(54)
131. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശിനി(29)
132. അയ്യമ്പുഴ സ്വദേശി(49)
133. കോതമംഗലം സ്വദേശി(56)
134. കടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശിനി(71)
135. കൊച്ചി സ്വദേശി(49)

ഇന്ന് 48 പേർ രോഗ മുക്തി നേടി.

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!