എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 133 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 133 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

വിദേശം / ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയവർ

1. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിൽനിന്നെത്തിയ പനമ്പിള്ളി നഗർ സ്വദേശിനി (25)
2. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നെത്തിയ ആലുവ സ്വദേശി (48)
3. സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്ന വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി (30)
4. റിയാദിൽ നിന്നുവന്ന പായിപ്ര സ്വദേശി (37)
5. ദുബായിൽ നിന്നെത്തിയ കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശി (32)

സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

6. ആയവന സ്വദേശി (35)
7. ആയവന സ്വദേശി (4)
8. ആയവന സ്വദേശി (43)
9. ആയവന സ്വദേശി (43)
10. ആയവന സ്വദേശി (9)
11. ആയവന സ്വദേശി(32)
12. ആയവന സ്വദേശിനി(27)
13. ആയവന സ്വദേശിനി(47)
14. ആലുവ സ്വദേശി (25)
15. ആലുവ സ്വദേശിനി (76)
16. ഇടക്കൊച്ചി സ്വദേശിനി (10)
17. ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (47)
18. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശി(35)
19. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി (5)
20. ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശിനി (55)
21. എടത്തല സ്വദേശി (33)
22. എറണാകുളം സ്വദേശി (22)
23. എറണാകുളം സ്വദേശി (22)
24. എറണാകുളം സ്വദേശി (48)
25. എറണാകുളം സ്വദേശിനി (42)
26.എറണാകുളത്തെസ്വാകാര്യആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കെത്തിയ മാലിദ്വീപ് സ്വദേശി (41)
27.എറണാകുളത്തെസ്വാകാര്യആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കെത്തിയ മാലിദ്വീപ് സ്വദേശി (37)
28. ഏലൂർ സ്വദേശി (57)
29. ഒക്കൽ സ്വദേശി (58)
30. ഒക്കൽ സ്വദേശിനി (55)
31. കടവന്ത്ര സ്വദേശി (0)
32. കലൂർ സ്വദേശിനി (26)
33. കീരംപാറ സ്വദേശിനി (48)
34. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശി (54)
35. കുമ്പളം സ്വദേശി (26)
36. കുമ്പളം സ്വദേശി (58)
37. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (20)
38. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (55)
39. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശിനി (47)
40. കോതമംഗലം സ്വദേശി (23)
41. കോതമംഗലം സ്വദേശി(43)
42. കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (83)
43. ചൂർണ്ണിക്കര സ്വദേശി (73)
44. ചൂർണ്ണിക്കര സ്വദേശി (44)
45. ചെല്ലാനം സ്വദേശി (50)
46. ചെല്ലാനം സ്വദേശി (50)
47. ചെല്ലാനം സ്വദേശി (75)
48. ചെല്ലാനം സ്വദേശി(32)
49. ചെല്ലാനം സ്വദേശി(33)
50. ചെല്ലാനം സ്വദേശി(52)
51. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി (22)
52. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി (41)
53. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി (44)
54. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി (47)
55. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി (53)
56. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശിനി (35)
57. ചേരാനെല്ലൂർ സ്വദേശിനി (59)
58. തിരുവാണിയൂർ സ്വദേശി (26)
59. തൃക്കാക്കര സ്വദേശി (32)
60. തൃപ്പുണിത്തുറ സ്വദേശി (13)
61. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി (16)
62. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി (44)
63. തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനി(24)
64. നായത്തോട് അങ്കമാലി (85)
65. നിലവിൽ പെരുമ്പാവൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കോട്ടയം സ്വദേശി (23)
66. നിലവിൽ പെരുമ്പാവൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി (25)
67. നീലീശ്വരം മലയാറ്റൂർ സ്വദേശി (32)
68. നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശി (61)
69. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശി (17)
70. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശി (25)
71. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശി (84)
72. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശിനി (49)
73. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശിനി (74)
74. പിണ്ടിമന സ്വദേശി (32)
75. പിറവം സ്വദേശിനി (55)
76. പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനി (52)
77. പൈങ്ങോട്ടൂർ സ്വദേശി (33)
78. പൈങ്ങോട്ടൂർ സ്വദേശി (47)
79. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (14)
80. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (16)
81. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (29)
82. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (3)
83. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (62)
84. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (62)
85. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (65)
86. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(41)
87. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി(48)
88. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (18)
89. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (38)
90. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (43)
91. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (46)
92. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (53)
93. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (56)
94. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (57)
95. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (68)
96. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (25)
97. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (4)
98. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി(27)
99. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (23)
100. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (31)
101. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (42)
102. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (43)
103. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (46)
104. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (51)
105. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (9)
106. വാഴക്കുളം സ്വദേശി (17)
107. വാഴക്കുളം സ്വദേശിനി (52)
108. വാഴക്കുളം സ്വദേശിനി (0)
109. വെങ്ങോല സ്വദേശി (3)
110. വെങ്ങോല സ്വദേശി (32)
111. വെങ്ങോല സ്വദേശി (5)
112. വെങ്ങോല സ്വദേശി(1)
113. വെങ്ങോല സ്വദേശി(35)
114. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (47)
115. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (21)
116. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (24)
117. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (28)
118. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (49)
119. വൈറ്റില സ്വദേശിനി (26)
120. കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനിയായ ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക (32)
121. ആലുവ സ്വദേശിനിയായ ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക (29)
122. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശിനിയായ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക (24)
123. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിനി (24)
124. വെണ്ണല സ്വദേശി (73)
125. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശി (60)
126. പനമ്പിള്ളി നഗർ സ്വദേശി (38)
127. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി (31)
128. തിരുവാണിയൂർ സ്വദേശി (35)
129. വെങ്ങോല സ്വദേശി (56)
130. രായമംഗലം സ്വദേശി (33)
131. വാഴക്കുളം സ്വദേശി (31)
132. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശിനി (17)
133. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശി (47)

ഇന്ന് 70 പേർ രോഗ മുക്തി നേടി

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!