എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 114 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 114 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശം / ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയവർ

1. മുബൈയിൽ നിന്നെത്തിയ സ്വകാര്യ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ജീവനക്കാരൻ (29)
2. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തിയ വ്യക്തി (28)
3. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ കാഞ്ഞൂർ സ്വദേശിനി (21)
4. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നെത്തിയ മുളന്തുരുത്തി സ്വദേശി (50)

സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

5. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശി (10)
6. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശി (15)
7. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശി (40)
8. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശി(61)
9. അങ്കമാലി തുറവൂർ സ്വദേശിനി (37)
10. ആയവന സ്വദേശി (29)
11. ആയവന സ്വദേശി (38)
12. ആയവന സ്വദേശി (49)
13. ആയവന സ്വദേശിനി (32)
14. ആയവന സ്വദേശിനി (32)
15. ആയവന സ്വദേശിനി (64)
16. ആയവന സ്വദേശിനിയായ ഒൻപതു വയസ്സുള്ള കുട്ടി
17. ആയവന സ്വദേശിയായ എട്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി
18. ആയവന സ്വദേശിനി (2)
19. ആയവന സ്വദേശിനി (83)
20. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി (35)
21. എടക്കാട്ടുവയൽ സ്വദേശി (48)
22. എടത്തല സ്വദേശി (55)
23. എടത്തല സ്വദേശിനി (63)
24. എടവനക്കാട് സ്വദേശി (13)
25. എറണാകുളം സ്വദേശി (37)
26. എറണാകുളം സ്വദേശി (59)
27. എറണാകുളം സ്വദേശിനി (25)
28. ഏലൂർ സ്വദേശിനി (26)
29. കടമക്കുടി സ്വദേശി (25)
30. കടമക്കുടി സ്വദേശി (35)
31. കളമശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി(29)
32. കവളങ്ങാട് സ്വദേശിനി (56)
33. കിഴക്കമ്പലം സ്വദേശി (33)
34. കീരംപാറ സ്വദേശിനി (69)
35. കീരംപാറ സ്വദേശിയായ ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി
36. കീരംപാറ സ്വദേശിനി (30)
37. കീരംപാറ സ്വദേശിനിയായ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി
38. കീരംപാറ സ്വദേശിയായ ഒൻപതു വയസ്സുള്ള കുട്ടി
39. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശിനി (17)
40. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശിനി (20)
41. കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശിനി (84)
42. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശി (27)
43. കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശി (29)
44. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശി (24)
45. കോട്ടുവള്ളി സ്വദേശി (26)
46. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (19)
47. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (29)
48. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (32)
49. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (47)
50. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (50)
51. കോട്ടപ്പടി സ്വദേശി (57)
52. കോതമംഗലം സ്വദേശി (53)
53. ചിറ്റാട്ടുകര സ്വദേശി(45)
54. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശിനി (26)
55. ചെല്ലാനം സ്വദേശി (48)
56. ചെല്ലാനം സ്വദേശി (63)
57. ചെല്ലാനം സ്വദേശി (79)
58. ചെല്ലാനം സ്വദേശി(16)
59. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി (12)
60. ചെല്ലാനം സ്വദേശിനി (36)
61. ചേന്ദമംഗലം സ്വദേശിനി (17)
62. തമ്മനം സ്വദേശി (11)
63. തമ്മനം സ്വദേശി (41)
64. തമ്മനം സ്വദേശിനി (32)
65. തമ്മനം സ്വദേശിനിയായ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി
66. തിരുമാറാടി സ്വദേശി (39)
67. തൃക്കാക്കര കരുണാലയം കോൺവെന്റ് (67)
68. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി (11)
69. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി (14)
70. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി (28)
71. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി (48)
72. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി(23)
73. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി (34)
74. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി (38)
75. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി (42)
76. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിയായ നാലുവയസ്സുള്ള കുട്ടി
77. നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശി(36)
78. പല്ലാരിമംഗലം സ്വദേശി (35)
79. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശിനി (59)
80. പിണ്ടിമന സ്വദേശി (52)
81. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി (22)
82. ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശിനി (19)
83. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (11)
84. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (22)
85. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (36)
86. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി (53)
87. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (35)
88. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (35)
89. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (40)
90. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനി (70)
91. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയായ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടി
92. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയായ എട്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി
93. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ അഞ്ചര വയസ്സു ള്ള കുട്ടി
94. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി
95. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശി (20)
96. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശി (30)
97. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശി (53)
98. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശിനി (23)
99. മഴുവന്നൂർ സ്വദേശിനി (51)
100. വാരപ്പെട്ടി സ്വദേശി (38)
101. വെങ്ങോല സ്വദേശി (44)
102. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (35)
103. വെങ്ങോല സ്വദേശിനി (69)
104. വെണ്ണല സ്വദേശിനി (27)
105. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി (72)
106. കരുമാല്ലൂർ സ്വദേശി (41)
107. നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിനി (62)
108. നായത്തോട്, അങ്കമാലി സ്വദേശിനി (75)
109. വെണ്ണല സ്വദേശി (35)
110. സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി (41)
111. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി (26)
112. നിലവിൽ വടവുകോട് പുത്തൻ കുരിശിൽ നിർമാണ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി (55)
113. വെണ്ണല സ്വദേശിനി (43)
114. രായമംഗലം സ്വദേശിനി (52)

ഇന്ന് 87 പേർ രോഗ മുക്തി നേടി

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!