തിരുവനന്തപുരത്ത് രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നു, ഇന്ന് 519 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 519 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്

1. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
2. വയലിക്കര സ്വദേശിനി (42), സമ്പര്‍ക്കം.
3. യു.എ.ഇ.യില്‍ നിന്നെത്തിയ ഇടവ സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
4. വിളഭാഗം സ്വദേശി(18), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
5. വിളഭാഗം സ്വദേശി(64), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
6. അമ്പലത്തറ സ്വദേശിനി (42), സമ്പര്‍ക്കം.
7. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
8. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി (58), സമ്പര്‍ക്കം.
9. മണക്കാട് സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
10. ഭരതന്നൂര്‍ കരടിമുക്ക് സ്വദേശി(42), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
11. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
12. കഴക്കൂട്ടം വെട്ടുറോഡ് സ്വദേശി(74), സമ്പര്‍ക്കം.
13. മലയിന്‍കീഴ് മൂഴിനട സ്വദേശിനി(37), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
14. മുള്ളൂര്‍ മുക്കോല സ്വദേശി(25),സമ്പര്‍ക്കം.
15. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
16. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
17. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
18. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
19. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി (38), സമ്പര്‍ക്കം.
20. പനക്കോട് സ്വദേശിനി (27), സമ്പര്‍ക്കം.
21. ആര്യനാട് സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
22. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(43), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
23. പനക്കോട് സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
24. പുളിയൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
25. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
26. തച്ചോട് സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
27. പഴകുറ്റി സ്വദേശിനി(65), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
28. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(21), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
29. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനച(22), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
30. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(51), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
31. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനച(48), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
32. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(22), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
33. പനക്കോട് കവിയൂര്‍ ജംഗ്ഷന്‍ സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
34. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനച(27), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
35. മണക്കാട് മിത്രുരം സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
36. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത 60 കാരി.
37. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 56 കാരി.
38. ഗുരുജി റോഡ് സ്വദേശി (47), സമ്പര്‍ക്കം.
39. ചെങ്കള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
40. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
41. അമരവിള സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
42. ചെമ്മാനുവിള സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
43. കോലിയക്കോട് മണ്‍വിള സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
44. യു.എ.ഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ ഹരിഹരപുരം സ്വദേശി(46).
45. പൂതക്കുളം സ്വദേശി(48), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
46. പനക്കോട് കവിയൂര്‍ ജംഗ്ഷന്‍ സ്വദേശി(84), സമ്പര്‍ക്കം.
47. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
48. ഇടുക്കുംതല സ്വദേശി(36), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
49. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
50. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
51. വെള്ളറട സ്വദേശിനി(36), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
52. തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ നെട്ടയം ടാഗോര്‍ നഗര്‍ സ്വദേശി(28).
53. മുട്ടട ചൂഴംപാല സ്വദേശിനി (25), സമ്പര്‍ക്കം.
54. പനക്കോട് കവിയൂര്‍ സ്വദേശിനച(2), സമ്പര്‍ക്കം.
55. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
56. കാക്കവിള സ്വദേശിനി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
57. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
58. കാക്കവിള സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
59. കൊടുങ്ങാനൂര്‍ ചന്തമുക്ക് സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
60. വെള്ളനാട് സ്വദേശി(32), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
61. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
62. പനയറത്തല സ്വദേശി(15), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
63. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
64. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
65. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(75), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
66. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(72), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
67. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
68. കരമന കാലടി സ്വദേശിനി (20), സമ്പര്‍ക്കം.
69. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
70. അമ്പലമുക്ക് സ്വദേശി(29), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
71. കുന്നുകുഴി സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
72. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
73. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നിന്നെത്തിയ മുട്ടട ചൂഴംപാല സ്വദേശി(27).
74. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 40 കാരി.
75. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശിനി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
76. കാച്ചാണി സ്വദേശി(58), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
77. ശ്രീചിത്രാനഗര്‍ സ്വദേശി(21), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
78. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നിന്നെത്തിയ മുട്ടട ചൂഴംപാല സ്വദേശി(57).
79. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്ത 32 കാരന്‍.
80. മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
81. ഉള്ളൂര്‍ പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശച(25), സമ്പര്‍ക്കം.
82. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 51 കാരി.
83. ഉള്ളൂര്‍ പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശച(23), സമ്പര്‍ക്കം.
84. നേമം കുറുമ്പന്നൂര്‍ സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
85. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
86. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനച(23), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
87. മുക്കോല സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
88. ടൈറ്റാനിയം മാധവപുരം സ്വദേശി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
89. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശിനി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
90. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
91. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
92. തൈക്കാട് സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
93. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി (26), സമ്പര്‍ക്കം.
94. കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി(26), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
95. വെമ്പായം കൊഞ്ചിറ സ്വദേശിനി(54), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
96. മലപ്പുറം സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
97. കുന്നംകുളം സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
98. ആറ്റുകാല്‍ സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
99. ചമ്പാവ് സ്വദേശിനി (21), സമ്പര്‍ക്കം.
100. ചമ്പാവ് സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
101. പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
102. ചമ്പാവ് സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
103. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
104. ചമ്പാവ് സ്വദേശിനി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
105. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
106. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
107. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
108. പനക്കോട് സ്വദേശിനി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
109. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
110. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
111. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
112. തേനൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശിനച(22), സമ്പര്‍ക്കം.
113. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (52), സമ്പര്‍ക്കം.
114. തേനൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
115. തേനൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
116. തെറ്റിമൂല സ്വദേശിനി (21), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
117. വെള്ളനാട് സ്വദേശിനി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
118. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(57), സമ്പര്‍ക്കം.
119. ചമ്പാവ് സ്വദേശിനി (42), സമ്പര്‍ക്കം.
120. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(11), സമ്പര്‍ക്കം.
121. വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
122. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
123. ചാല കുര്യാത്തി സ്വദേശിനി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
124. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി (38), സമ്പര്‍ക്കം.
125. മുള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
126. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി (22), സമ്പര്‍ക്കം.
127. പോത്തന്‍കോട് മണ്ഡപക്കുന്ന് സ്വദേശിനി (22), സമ്പര്‍ക്കം.
128. കാരോട് സ്വദേശിനി (22), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
129. വള്ളക്കടവ് മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(60), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
130. കൊല്ലോട് അന്തിയൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി(52), ഉറവിടം വ്യ ക്തമല്ല.
131. കീഴ്തോന്നയ്ക്കല്‍ കുടവൂര്‍ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
132. കുടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
133. പോത്തന്‍കോട് മണ്ഡപക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
134. നെയ്യാറ്റിന്‍കര മരുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
135. നെയ്യാറ്റിന്‍കര മരുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
136. വിരുത് നഗര്‍ സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
137. അമരവിള സ്വദേശിനി (27), സമ്പര്‍ക്കം.
138. കീഴ്കൊല്ല സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
139. ഭഗവതിനട സ്വദേശിനി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
140. അയിര സ്വദേശി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
141. എള്ളുവിള സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
142. നല്ലൂര്‍വട്ടം സ്വദേശിനി(75), സമ്പര്‍ക്കം.
143. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
144. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
145. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം..
146. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
147. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
148. കാരോട് സ്വദേശി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
149. കാരോട് സ്വദേശി(80), സമ്പര്‍ക്കം.
150. ഭപെരുമ്പുഴ സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
151. കാരോട് സ്വദേശിനി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
152. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(8), സമ്പര്‍ക്കം.
153. കാരോട് സ്വദേശി(64), സമ്പര്‍ക്കം.
154. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(69), സമ്പര്‍ക്കം.
155. ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി (58), സമ്പര്‍ക്കം.
156. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
157. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശിനി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
158. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
159. കീഴറൂര്‍ സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
160. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
161. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
162. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
163. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി(73), സമ്പര്‍ക്കം.
164. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
165. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
166. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
167. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
168. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
169. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
170. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
171. മണക്കാട് സ്വദേശി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
172. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
173. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി (24), സമ്പര്‍ക്കം.
174. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
175. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
176. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
177. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
178. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനച(22), സമ്പര്‍ക്കം.
179. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
180. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
181. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
182. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
183. വലിയതുറ സ്വദേശിനി (20), സമ്പര്‍ക്കം.
184. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
185. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
186. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
187. കരുമം സ്വദേശിനി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
188. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
189. മണക്കാട് സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
190. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
191. പെരുമ്പഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
192. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
193. മാങ്ങോട് സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
194. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനച(62), സമ്പര്‍ക്കം.
195. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
196. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
197. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
198. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
199. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനച(21), സമ്പര്‍ക്കം.
200. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
201. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
202. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി (27), സമ്പര്‍ക്കം.
203. കരുമം സ്വദേശിനി(34), സമ്പര്‍ക്കം.
204. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
205. നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഇരുമ്പില്‍ സ്വദേശി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
206. വെള്ളറട സ്വദേശിനി (21), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
207. നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഇരുമ്പില്‍ സ്വദേശഇനച(26), സമ്പര്‍ക്കം.
208. ഇരിമ്പില്‍ സ്വദേശി(29), സമ്പര്‍ക്കം.
209. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
210. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
211. മണക്കാട് സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
212. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
213. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
214. ഇരുമ്പില്‍ സ്വദേശി(31), സമ്പര്‍ക്കം.
215. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
216. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
217. കവടിയാര്‍ സ്വദേശിനി (25), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
218. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
219. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
220. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(32), സമ്പര്‍ക്കം.
221. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
222. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
223. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
224. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി (26), സമ്പര്‍ക്കം.
225. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
226. കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
227. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
228. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
229. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി (48), സമ്പര്‍ക്കം.
230. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
231. മുല്ലൂര്‍ നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
232. നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം.
233. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.

234. ഊരുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
235. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
236. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
237. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
238. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
239. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശി(23), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
240. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
241. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി (38), സമ്പര്‍ക്കം.
242. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
243. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
244. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
245. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
246. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(19), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
247. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
248. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
249. കൂതാളി സ്വദേശി(42), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
250. വലിയതുറ സ്വദേശി(19), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
251. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(48), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
252. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
253. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
254. ആര്യനാട് സ്വദേശിനി (86), സമ്പര്‍ക്കം.
255. ആസാമില്‍ നിന്നെത്തിയ കുടപ്പനംമൂട് സ്വദേശി(23).
256. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
257. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(64), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
258. കുടപ്പനംമൂട് സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
259. തേമ്പാമൂട് സ്വദേശി(54), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
260. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
261. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(65), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
262. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
263. പൗഡിക്കോണം സുഭാഷ് നഗര്‍ സ്വദേശി(29), ഉറവിടം വ്യ ക്തമല്ല.

264. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(31), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
265. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
266. ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശി(62), സമ്പര്‍ക്കം.
267. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി (48), സമ്പര്‍ക്കം.
268. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
269. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
270. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(54), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
271. വെള്ളായണി സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
272. മണക്കാട് സ്വദേശിനി (32), സമ്പര്‍ക്കം.
273. കൂതാളി സ്വദേശി(27), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
274. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
275. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
276. പള്ളത്തറ സ്വദേശിനി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
277. മണക്കാട് കുര്യാത്തി സ്വദേശിനി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
278. കോഴിവിള സ്വദേശിനച(62), സമ്പര്‍ക്കം.
279. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
280. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
281. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
282. മനത്തോട്ടം സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
283. ഇലവുകാവില്‍ സ്വദേശിനി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
284. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(79), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
285. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
286. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
287. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
288. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(41), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
289. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
290. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
291. കുര്യാത്തി സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
292. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
293. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
294. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
295. കാരോട് സ്വദേശിനി (28), സമ്പര്‍ക്കം.
296. മുക്കോല മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി (29), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
297. മണലി സ്വദേശി(47), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
298. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
299. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
300. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
301. വടക്കേക്കര സ്വദേശി(65), സമ്പര്‍ക്കം.
302. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
303. കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിനി(30), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
304. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
305. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
306. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(71),സമ്പര്‍ക്കം.
307. കൂവളശ്ശേരി വെള്ളൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം,
308. ഉള്ളൂര്‍ സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
309. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
310. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
311. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
312. കുന്നിക്കോട് സ്വദേശി(30), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
313. ചിറയിന്‍കീഴ് പടനിലം സ്വദേശിനച(58), സമ്പര്‍ക്കം.
314. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
315. കഴക്കൂട്ടം വെട്ടുറോഡ് സ്വദേശി(37), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
316. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
317. വാവറ സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
318. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
319. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
320. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
321. കരവാരം സ്വദേശിനി (24), സമ്പര്‍ക്കം.
322. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
323. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
324. കരവാരം വഞ്ചിയൂര്‍ സ്വദേശി(10), സമ്പര്‍ക്കം.
325. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
326. ഉള്ളൂര്‍ പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശച(26), സമ്പര്‍ക്കം.
327. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
328. കാട്ടായിക്കോണം സ്വദേശിനച(24), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
329. കരവാരം സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
330. ഉള്ളൂര്‍ പ്രശാന്ത് നഗര്‍ സ്വദേശി (22), സമ്പര്‍ക്കം.
331. പൂജപ്പുര സ്പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
332. വഞ്ചിയൂര്‍ കരവാരം സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
333. പൂജപ്പുര സബ് ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
334. ഇടിച്ചക്കപ്ലാമൂട് സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
335. കാരക്കോണം സ്വദേശി(60), സമ്പര്‍ക്കം.
336. വഞ്ചിയൂര്‍ കരവാരം സ്വദേശി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
337. വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന 27 കാരി.
338. പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
339. തിരുവല്ലം കല്ലടി സ്വദേശിനി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
340. വഞ്ചിയൂര്‍ കരവാരം സ്വദേശിനി(12), സമ്പര്‍ക്കം.
341. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
342. തിരുവല്ലം സ്വദേശി(20), സമ്പര്‍ക്കം.
343. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(36), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
344. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
345. വഞ്ചിയൂര്‍ കരവാരം സ്വദേശിനച(2), സമ്പര്‍ക്കം.
346. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
347. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(30), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
348. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
349. കൂതാളിമൂട് സ്വദേശി(54), സമ്പര്‍ക്കം
350. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
351. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
352. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
353. മേക്കിന്‍കര സ്വദേശിനി(45), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
354. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
355. പുത്തന്‍ചിറ സ്വദേശി(35), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
356. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
357. അരുമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(19), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
358. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
359. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
360. വിതുര സ്വദേശി(46), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
361. വക്കം സ്വദേശി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
362. പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
363. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
364. പെരിങ്ങമ്മല സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
365. ബാലരാമപുരം ഇത്തിയൂര്‍ സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
366. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
367. അരയൂര്‍ കൊറ്റാമം സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
368. തിരുപുറം സ്വദേശി(47), സമ്പര്‍ക്കം.
369. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(49), സമ്പര്‍ക്കം.
370. അമരവിള സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
371. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി (38), സമ്പര്‍ക്കം.
372. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
373. മാതാ റോഡ് സ്വദേശി(22), സമ്പര്‍ക്കം.
374. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശിനി(37), സമ്പര്‍ക്കം.
375. കാട്ടാക്കട തൂങ്ങാംപാറ സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
376. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(25), സമ്പര്‍ക്കം.
377. പനച്ചുമൂട് സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
378. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
379. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
380. വെണ്‍പകല്‍ സ്വദേശിനച(48), സമ്പര്‍ക്കം.
381. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
382. പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
383. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
384. ഓലത്താന്നി സ്വദേശിനി (25), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
385. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(40), സമ്പര്‍ക്കം.
386. പെരുമ്പഴുതൂര്‍ സ്വദേശിനി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
387. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
388. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി (22), സമ്പര്‍ക്കം.
389. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
390. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി (26), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
391. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശിനി(60), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
392. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
393. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
394. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശിനച(27), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
395. കാഞ്ഞിരംപാറ സ്വദേശി(39), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
396. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
397. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(13), സമ്പര്‍ക്കം.
398. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
399. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
400. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
401. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(26), സമ്പര്‍ക്കം.
402. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
403. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
404. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
405. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 26 കാരി.
406. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
407. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനച(68), സമ്പര്‍ക്കം.
408. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
409. തിരുവല്ലം കാലടി സ്വദേശി(23), സമ്പര്‍ക്കം.
410. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
411. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(39), സമ്പര്‍ക്കം.
412. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(42), സമ്പര്‍ക്കം.
413. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 18 കാരന്‍.
414. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
415. വെണ്‍കടമ്പ് സ്വദേശിനച(27),സമ്പര്‍ക്കം.
416. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
417. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
418. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
419. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 24 കാരന്‍.

420. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
421. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 47 കാരന്‍.
422. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
423. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനി(5), സമ്പര്‍ക്കം.
424. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
425. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(79), സമ്പര്‍ക്കം.
426. പൂഴനാട് സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
427. കൂവള്ളശ്ശേരി സ്വദേശി(51), സമ്പര്‍ക്കം.
428. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
429. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
430. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
431. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി(3), സമ്പര്‍ക്കം.
432. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശി(82), സമ്പര്‍ക്കം.
433. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
434. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
435. കുറ്റിച്ചല്‍ സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
436. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
437. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
438. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനി(17), സമ്പര്‍ക്കം.
439. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
440. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
441. മരുതത്തൂര്‍ സ്വദേശി(28), സമ്പര്‍ക്കം.
442. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനി (15), സമ്പര്‍ക്കം.
443. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
444. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
445. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(33), സമ്പര്‍ക്കം.
446. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
447. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
448. ചെറിയതുറ സ്വദേശി(24), സമ്പര്‍ക്കം.
449. ആനയറ വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശി(48), സമ്പര്‍ക്കം.
450. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
451. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശിനച(58), സമ്പര്‍ക്കം.
452. കുമാരപുരം സ്വദേശിനി(30), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
453. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
454. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
455. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(14), സമ്പര്‍ക്കം.
456. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(4), സമ്പര്‍ക്കം.
457. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
458. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
459. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(56), സമ്പര്‍ക്കം.
460. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
461. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
462. കൊറ്റൂര്‍ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
463. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
464. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
465. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
466. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
467. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
468. വലിയതുറ സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
469. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിനി (58), സമ്പര്‍ക്കം.
470. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശിനച(52), സമ്പര്‍ക്കം.
471. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
472. കൊറ്റൂര്‍ സ്വദേശി(41), സമ്പര്‍ക്കം.
473. വെണ്‍പാലവട്ടം സ്വദേശി(21), സമ്പര്‍ക്കം.
474. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
475. കുമാരപുരം സ്വദേശി(44), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
476. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(58), സമ്പര്‍ക്കം.
477. ഉച്ചക്കട സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
478. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
479. പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍, സമ്പര്‍ക്കം.
480. മുടവന്‍മുഗള്‍ സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
481. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
482. ചൂഴാറ്റുകോട്ട സ്വദേശി(43), സമ്പര്‍ക്കം.
483. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി (68), സമ്പര്‍ക്കം.
484. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(35), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
485. തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ നാഗര്‍കോവില്‍ സ്വദേശി(69).
486. കൊറ്റൂര്‍ സ്വദേശി(35), സമ്പര്‍ക്കം.
487. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി(18), സമ്പര്‍ക്കം.
488. കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി(46), സമ്പര്‍ക്കം.
489. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശി(2), സമ്പര്‍ക്കം.
490. വെള്ളുമണ്ണടി സ്വദേശി(44), സമ്പര്‍ക്കം.
491. കുര്യാത്തി സ്വദേശിനി (58), സമ്പര്‍ക്കം.
492. കൊല്ലോട് സ്വദേശിനി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
493. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശി(36), സമ്പര്‍ക്കം.
494. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി (32), സമ്പര്‍ക്കം.
495. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(11), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
496. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(45), സമ്പര്‍ക്കം.
497. കുര്യാത്തി സ്വദേശിനി (28), സമ്പര്‍ക്കം.
498. പരുത്തിപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(1), സമ്പര്‍ക്കം.
499. കൊല്ലോട് സ്വദേശി(58), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.
500. അമ്പലത്തറ സ്വദേശി(52), സമ്പര്‍ക്കം.
501. തോപ്പുമുടുക്ക് സ്വദേശി(19), സമ്പര്‍ക്കം.
502. പുതിയതുറ സ്വദേശി(27), സമ്പര്‍ക്കം.
503. മുട്ടട സ്വദേശിനി(59), സമ്പര്‍ക്കം.
504. മുട്ടട സ്വദേശി(30), സമ്പര്‍ക്കം.
505. കരവാരം സ്വദേശിനി (23), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
506. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 48 കാരന്‍.
507. മുട്ടട സ്വദേശിനി(7), സമ്പര്‍ക്കം.
508. മുട്ടട സ്വദേശി(38), സമ്പര്‍ക്കം.
509. കുടയല്‍ സ്വദേശിനച(2), സമ്പര്‍ക്കം.
510. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(41), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.
511. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(61), സമ്പര്‍ക്കം.
512. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(55), സമ്പര്‍ക്കം.
513. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച 48 കാരന്‍.
514. തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ കാഞ്ഞംപുറം സ്വദേശിനി(65).
515. കാപ്പുകാട് സ്വദേശിനി(53), സമ്പര്‍ക്കം.
516. തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ 55 കാരന്‍.
517. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി 43. സമ്പര്‍ക്കം.
518. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി(50), സമ്പര്‍ക്കം.
519. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(60), മരണപ്പെട്ടു.

190 പേർ രോഗമുക്തി നേടി

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!