തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് 182 പേർക്ക് കൊവിഡ്: ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 182 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു
ഇവരുടെ വിവരം ഇങ്ങിനെ

സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവര്‍ – 125

1. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി(32)
2. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(11)
3. മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(52)
4. നടൂര്‍കൊല്ല സ്വദേശിനി(09)
5. കുമാരപുരം സ്വദേശി(29)
6. അമരവിള സ്വദേശി(12)
7. കല്ലടിമുക്ക് സ്വദേശി(57)
8. കുമാരപുരം സ്വദേശി(34)
9. പാല്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(6)
10. പാല്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(38)
11. വര്‍ക്കല സ്വദേശി(48)
12. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി(18)
13. പോത്തന്‍കോട് വാവരമ്പലം സ്വദേശി(49)
14. ആമച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(51)
15. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(69)
16. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(87)
17. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(57)
18. ചാരുമൂട് സ്വദേശി(66)
19. പരവൂര്‍ സ്വദേശി(25)
20. മാരായമുട്ടം സ്വദേശി(51)
21. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(62)
22. അയിര സ്വദേശി(58)
23. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(57)
24. അയിര സ്വദേശിനി(10)
25. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(57)
26. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(36)
27. ചെങ്കവിള സ്വദേശി(71)
28. കരമന സ്വദേശിനി(70)
29. അമരവിള സ്വദേശി(36)
30. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(49)
31. മേലാറന്നൂര്‍ സ്വദേശി(32)
32. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(55)
33. മടവൂര്‍ സ്വദേശി(64)
34. മേലാറന്നൂര്‍ സ്വദേശി(7)
35. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(40)
36. മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി(73)
37. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(40)
38. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(12)
39. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശി(09)
40. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(26)
41. ചെമ്പഴന്തി സ്വദേശിനി(04)
42. കാട്ടാക്കട സ്വദേശി(54)
43. പുരയിടം സ്വദേശിനി(55)
44. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(42)
45. ചെങ്കല്‍ സ്വദേശിനി(70)
46. കരമന സ്വദേശി(56)
47. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശിനി(32)
48. കരമന സ്വദേശി(45)
49. കുടപ്പനക്കുന്ന് സ്വദേശി(63)
50. അരുവിക്കര സ്വദേശി(69)
51. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(53)
52. പൂജപ്പുര സ്വദേശി(26)
53. ഉഴമലയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി(76)
54. കരമന സ്പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍
55. കരമന സ്പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍
56. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(51)
57. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി(23)
58. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(25)
59. കരമന സ്പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍
60. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(21)
61. തൊളിക്കോട് സ്വദേശി(28)
62. കരമന സ്പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍
63. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(42)
64. പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി(47)
65. കരമന സ്പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍
66. ആര്യനാട് സ്വദേശി(53)
67. കൈമനം സ്വദേശി(36)
68. കരമന സ്പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍
69. കരമന സ്വദേശി(46)
70. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(31)
71. കരമന സ്പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍
72. പാല്‍കുളങ്ങര സ്വദേശിനി(08)
73. കരമന സ്പെഷ്യല്‍ സബെ ജയില്‍
74. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(11)
75. കൈമനം സ്വദേശിനി(19)
76. കരമന സ്പെഷ്യല്‍ സബ് ജയില്‍
77. കൈമനം സ്വദേശിനി(45)
78. മണക്കാട് സ്വദേശിനി(09)
79. കൈതമുക്ക് സ്വദേശിനി(39)
80. കൈതമുക്ക് സ്വദേശി(19)
81. കൈമനം സ്വദേശിനി(75)
82. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(63)
83. ഭഗവതിനട സ്വദേശിനി(21)
84. ബാലരാമപുരം സ്വദേശിനി(50)
85. 75 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
86. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി(52)
87. ചിറയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(42)
88. പുരവൂര്‍ സ്വദേശിനി(1)
89. പുരവൂര്‍ സ്വദേശി(22)
90. കൈതമുക്ക് സ്വദേശിനി(55)
91. പുരവൂര്‍ സ്വദേശി(36)
92. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശി(68)
93. കാഞ്ഞിരംകുളം സ്വദേശിനി(65)
94. പുരവൂര്‍ സ്വദേശി(16)
95. പുരവൂര്‍ സ്വദേശിനി(52)
96. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(25)
97. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(48)
98. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(21)
99. കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി(20)
100. മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി(33)
101. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(55)
102. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(65)
103. പഴഞ്ചിറ സ്വദേശി(20)
104. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി(67)
105. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(04)
106. പൂവാര്‍ സ്വദേശി(40)
107. പഴഞ്ചിറ സ്വദേശി(20)
108. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(10)
109. നേമം സ്വദേശി(49)
110. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശി(77)
111. പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി(62)
112. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി(63)
113. സ്റ്റുഡിയോ റോഡ് സ്വദേശി(60)
114. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(65)
115. പഴഞ്ചിറ സ്വദേശി(22)
116. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശിനി(23)
117. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശിനി(64)
118. കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി(57)
119. പട്ടം സ്വദേശി(71)
120. കവടിയാര്‍ സ്വദേശി(67)
121. 23 വയസുള്ള സ്ത്രീ
122. 58 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
123. വലിയതുറ സ്വദേശി(50)
124. 70 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
125. പൂന്തുറ സ്വദേശി(44)

ഉറവിടം വ്യക്തമല്ലാത്തവര്‍ – 32

1. കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിനി(30)
2. പട്ടം സ്വദേശി(45)
3. പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശിനി(66)
4. റസല്‍പുരം സ്വദേശിനി(65)
5. കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി(62)
6. അമരവിള സ്വദേശിനി(50)
7. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(46)
8. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(47)
9. രാജാജി നഗര്‍ സ്വദേശി(34)
10. ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി(64)
11. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി(47)
12. അലമ്പാറ സ്വദേശി(40)
13. നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി(52)
14. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(72)
15. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(29)
16. കൈതമുക്ക് സ്വദേശി(38)
17. പാങ്ങോട് സ്വദേശി(29)
18. തെക്കുംകര സ്വദേശി(46)
19. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശി(45)
20. പൈഡിക്കോണം സ്വദേശി(32)
21. ധനുവച്ചപുരം സ്വദേശി(32)
22. ചാന്നാങ്കര സ്വദേശി(02)
23. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(50)
24. തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശി(20)
25. കുരിശുമുട്ടം സ്വദേശി(61)
26. 19 വയസുള്ള സ്ത്രീ
27. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(33)
28. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(26)
29. കല്‍പ്പറ്റ സ്വദേശി(47)
30. ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(37)
31. മണക്കാട് സ്വദേശി(48)
32. ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി(28)

വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ – 17

1. 52 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
2. കുന്നില്‍ സ്വദേശിനി(31)
3. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി(39)
4. പോങ്ങുംമൂട് സ്വദേശി(35)
5. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(22)
6. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(45)
7. അയിര സ്വദേശിനി(25)
8. മുള്ളുവിള സ്വദേശി(52)
9. നെട്ടയം സ്വദേശിനി(28)
10. 36 വയസുള്ള പുരുഷന്‍
11. ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശിനി(50)
12. മെഡിക്കല്‍കോളേജ് സ്വദേശിനി(49)
13. പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി(24)
14. മണക്കാട് സ്വദേശി(44)
15. മുക്കോല സ്വദേശിനി(39)
16. പേരൂര്‍ക്കട സ്വദേശി(38)
17. നേമം സ്വദേശിനി(31)

മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവര്‍ – 06

1. കരകുളം സ്വദേശി(54)
2. പുതുക്കട സ്വദേശി(44)
3. കളിയക്കാവിള സ്വദേശിനി(35)
4. സ്വര്‍ണ്ണക്കോട് സ്വദേശി(25)
5. പാറക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(58)
6. മുക്കോല സ്വദേശി(35)

മരണപ്പെട്ടവര്‍ – 02

1. പഴയകട സ്വദേശി(67)
2. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(70)

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!