കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 234 പേർക്ക്; ജില്ലയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ

Share with your friends

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 234 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ആഗസ്റ്റ് 25 ന് മരണമടഞ്ഞ കൊല്ലം സ്വദേശി അനീഷ് (30) ന്റെ മരണം കൊവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവർ

1 മൈനാഗപ്പളളി കടപ്പ സ്വദേശി 39 കുവൈറ്റിൽ നിന്നുമെത്തി
2 കുളത്തുപ്പുഴ ചന്ദനക്കാവ് സ്വദേശിനി 37 കുവൈറ്റിൽ നിന്നുമെത്തി
3 കുളത്തുപ്പുഴ ചന്ദനക്കാവ് സ്വദേശി 3 കുവൈറ്റിൽ നിന്നുമെത്തി
4 ചവറ ഇടത്തുരുത്ത് സ്വദേശി 28 കുവൈറ്റിൽ നിന്നുമെത്തി
5 കുണ്ടറ മുളവന സ്വദേശി 60 ഖത്തറിൽ നിന്നുമെത്തി
6 കടയ്ക്കൽ കുറ്റിക്കാട് സ്വദേശി 55 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി
7 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര വാർഡ് 4 സ്വദേശി 51 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി
8 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപള്ളി സ്വദേശി 24 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി
9 പൂയപ്പളളി മൈലോട് സ്വദേശി 24 യു.എ.ഇ യിൽ നിന്നുമെത്തി
10 വിളക്കുടി കാര്യറ സ്വദേശി 26 സൗദിഅറേബ്യയിൽ നിന്നുമെത്തി
11 കടയ്ക്കൽ ആൽത്തറമൂട് സ്വദേശിനി 58 സൗദിഅറേബ്യയിൽ നിന്നുമെത്തി
12 തൊടിയൂർ കല്ലേലിഭാഗം സ്വദേശി 37 സൗദിഅറേബ്യയിൽ നിന്നുമെത്തി

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയവർ

13 ആസ്സാം സ്വദേശി 24 ആസ്സാമിൽ നിന്നുമെത്തി
14 ആസ്സാം സ്വദേശി 20 ആസ്സാമിൽ നിന്നുമെത്തി
15 പൂയപ്പള്ളി ചെങ്കുളം സ്വദേശി 23 ആസ്സാമിൽ നിന്നുമെത്തി
16 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കരിക്കോട് സ്വദേശി 21 കർണ്ണാടകയിൽ നിന്നുമെത്തി
17 മൈനാഗപ്പളളി വടക്ക് സ്വദേശി 30 കർണ്ണാടകയിൽ നിന്നുമെത്തി
18 ചിറക്കര ഇടവട്ടം സ്വദേശി 23 ജമ്മുകാശ്മിരിൽ നിന്നുമെത്തി
19 പരവൂർ പൂതക്കുളം സ്വദേശി 25 ജമ്മുകാശ്മിരിൽ നിന്നുമെത്തി
20 വിളക്കുടി ഇളമ്പൽ സ്വദേശിനി 24 തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമെത്തി

സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ

21 അഞ്ചൽ കുരുവിക്കോണം സ്വദേശി 27 സമ്പർക്കം
22 അഞ്ചൽ തഴമേൽ സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
23 ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ നിവാസി (തമിഴ്നാട് സ്വദേശി) 39 സമ്പർക്കം
24 ആലപ്പാട് പണ്ടാരതുരുത്ത് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
25 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 35 സമ്പർക്കം
26 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 61 സമ്പർക്കം
27 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശി 60 സമ്പർക്കം
28 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 41 സമ്പർക്കം
29 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
30 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 7 സമ്പർക്കം
31 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 32 സമ്പർക്കം
32 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
33 ആലപ്പാട് വെള്ളനാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി 20 സമ്പർക്കം
34 ആലപ്പുഴ സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
35 ഇടമുളയ്ക്കൽ വാളകം സ്വദേശി 34 സമ്പർക്കം
36 ഇട്ടിവ കോട്ടുക്കൽ സ്വദേശി 69 സമ്പർക്കം
37 ഉമ്മന്നൂർ പനവേലി സ്വദേശി (എറണാകുളം നിവാസി) 60 സമ്പർക്കം
38 ഉമ്മന്നൂർ വാളകം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
39 ഉമ്മന്നൂർ വാളകം സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
40 ഉമ്മന്നൂർ വിലങ്ങറ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
41 ഉമ്മന്നൂർ വിലങ്ങറ സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
42 എഴുകോൺ ഇരുമ്പനങ്ങാട് സ്വദേശിനി 36 സമ്പർക്കം
43 എഴുകോൺ കൊച്ചാഞ്ഞിലിമൂട് സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
44 ഓച്ചിറ ഞെക്കനാൽ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
45 കടയ്ക്കൽ ആൽത്തറമുട് സ്വദേശി 3 സമ്പർക്കം
46 കടയ്ക്കൽ ആൽത്തറമുട് സ്വദേശിനി 28 സമ്പർക്കം
47 കടയ്ക്കൽ ആൽത്തറമുട് സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
48 കടയ്ക്കൽ കലയപുരം സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
49 കരീപ്ര വാക്കനാട് സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
50 കരുനാഗപ്പളളി കോഴിക്കോട് എസ്.വി.എം സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
51 കരുനാഗപ്പള്ളി ആഴീക്കൽ സ്വദേശിനി 43 സമ്പർക്കം
52 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
53 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 27 സമ്പർക്കം
54 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 87 സമ്പർക്കം
55 കരുനാഗപ്പള്ളി കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
56 കരുനാഗപ്പള്ളി തുറയിൽകുന്ന് സ്വദേശി 68 സമ്പർക്കം
57 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
58 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
59 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
60 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
61 കരുനാഗപ്പള്ളി മരു. സൗത്ത് സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
62 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
63 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
64 കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
65 കല്ലവാതുക്കൽ വേളമാന്നൂർ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
66 കല്ലുവാതുക്കൽ മേവനക്കോണം സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
67 കല്ലുവാതുക്കൽ മേവനക്കോണം സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
68 കല്ലുവാതുക്കൽ മേവനക്കോണം സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
69 കിഴക്കേ കല്ലട കൊടുവിള സ്വദേശി 31 സമ്പർക്കം
70 കിഴക്കേകല്ലട സ്വദേശിനി 38 സമ്പർക്കം
71 കുണ്ടറ മുളവന സ്വദേശിനി 33 സമ്പർക്കം
72 കുമ്മിൾ ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
73 കുലശേഖരപുരം ആദിനാട് സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
74 കുളക്കട പൂവറ്റൂർ സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
75 കുളത്തുപ്പുഴ അമ്പലക്കടവ് സ്വദേശി 12 സമ്പർക്കം
76 കുളത്തുപ്പുഴ അമ്പലക്കടവ് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
77 കൊട്ടാരക്കര അമ്പലക്കര സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
78 കൊട്ടാരക്കര തൃക്കണ്ണമംഗൽ കടലവിള സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
79 കൊട്ടാരക്കര തൃക്കണ്ണമംഗൽ സ്വദേശി 46 സമ്പർക്കം
80 കൊറ്റങ്കര ആലുംമൂട് സ്വദേശിനി 29 സമ്പർക്കം
81 കൊറ്റങ്കര കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശി 13 സമ്പർക്കം
82 കൊറ്റങ്കര കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
83 കൊറ്റങ്കര കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
84 കൊറ്റങ്കര കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
85 കൊറ്റങ്കര കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
86 കൊറ്റങ്കര കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശിനി 49 സമ്പർക്കം
87 കൊറ്റങ്കര കുറ്റിച്ചിറ സ്വദേശിനി 48 സമ്പർക്കം
88 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 51 സമ്പർക്കം
89 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തേവള്ളി സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
90 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഇരവിപുരം ശരവണ നഗർ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
91 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഇരവിപുരം സ്വദേശി 54 സമ്പർക്കം
92 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കച്ചേരി കോട്ടയ്ക്കകം വാർഡ് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
93 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കടപ്പാക്കട സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
94 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കടവൂർ സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
95 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കന്റോൺമെന്റ് സൗത്ത് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
96 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 63 സമ്പർക്കം
97 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
98 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശിനി 5 സമ്പർക്കം
99 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് ആലാട്ടുകാവ് നഗർ സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
100 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് കായൽവാരം സ്വദേശി 70 സമ്പർക്കം
101 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് വള്ളിക്കീഴ് സ്വദേശി 10 സമ്പർക്കം
102 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് വള്ളിക്കീഴ് സ്വദേശി 14 സമ്പർക്കം
103 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് വള്ളിക്കീഴ് സ്വദേശിനി 64 സമ്പർക്കം
104 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
105 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
106 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
107 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
108 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
109 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
110 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 42 സമ്പർക്കം
111 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
112 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 48 സമ്പർക്കം
113 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
114 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
115 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
116 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
117 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
118 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 62 സമ്പർക്കം
119 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
120 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 33 സമ്പർക്കം
121 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശി 58 സമ്പർക്കം
122 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
123 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശിനി 66 സമ്പർക്കം
124 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
125 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
126 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
127 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശിനി 10 സമ്പർക്കം
128 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
129 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് സ്വദേശിനി 8 സമ്പർക്കം
130 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കാവനാട് അരവിള സ്വദേശി 64 സമ്പർക്കം
131 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ കിളികൊല്ലൂർ കല്ലുംതാഴം സ്വദേശി 55 സമ്പർക്കം
132 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ചാത്തിനാംകുളം സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
133 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തട്ടാമല സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
134 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ താമരക്കുളം സ്വദേശി 80 സമ്പർക്കം
135 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തിരുമുല്ലവാരം ദേവി നഗർ സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
136 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തിരുമുല്ലവാരം ദേവി നഗർ സ്വദേശി 9 സമ്പർക്കം
137 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തിരുമുല്ലവാരം ദേവി നഗർ സ്വദേശിനി 34 സമ്പർക്കം
138 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ തൃക്കടവൂർ കുരീപ്പുഴ സ്വദേശിനി 57 സമ്പർക്കം
139 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ പാലത്തറ സ്വദേശി 43 സമ്പർക്കം
140 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മുണ്ടയ്ക്കൽ തില്ലേരി സ്വദേശിനി 24 സമ്പർക്കം
141 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
142 കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശിനി 39 സമ്പർക്കം
143 ചവറ കുരിശ്ശിൻമൂട് സ്വദേശി 44 സമ്പർക്കം
144 ചവറ കുളങ്ങരഭാഗം സ്വദേശി 30 സമ്പർക്കം
145 ചവറ കൊട്ടുകാട് സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
146 ചവറ കൊട്ടുകാട് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
147 ചവറ ചെറുശ്ശേരി ഭാഗം സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
148 ചവറ ചെറുശ്ശേരി ഭാഗം സ്വദേശിനി 84 സമ്പർക്കം
149 ചവറ തട്ടാശ്ശേരി സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
150 ചവറ തട്ടാശ്ശേരി സ്വദേശിനി 35 സമ്പർക്കം
151 ചവറ തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
152 ചവറ പഴഞ്ഞിക്കാവ് സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
153 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
154 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
155 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 56 സമ്പർക്കം
156 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 37 സമ്പർക്കം
157 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
158 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
159 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശിനി 75 സമ്പർക്കം
160 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
161 ചവറ പുതുക്കാട് സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
162 ചവറ പുത്തൻകോവിൽ സ്വദേശിനി 65 സമ്പർക്കം
163 ചവറ ഭരണിക്കാവ് സ്വദേശി 7 സമ്പർക്കം
164 ചവറ ഭരണിക്കാവ് സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
165 ചവറ മടപ്പള്ളി സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
166 ചവറ മടപ്പള്ളി സ്വദേശി 65 സമ്പർക്കം
167 ചവറ മടപ്പള്ളി സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
168 ചവറ മടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
169 ചവറ മണപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
170 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശി 52 സമ്പർക്കം
171 ചവറ മുകുന്ദപുരം സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
172 ചവറ മേനമ്പള്ളി സ്വദേശി 16 സമ്പർക്കം
173 ചവറ മേനമ്പള്ളി സ്വദേശി 47 സമ്പർക്കം
174 ചവറ മേനമ്പള്ളി സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
175 ചവറ മേനമ്പള്ളി സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
176 ചവറ മേനമ്പള്ളി സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
177 ചവറ മേനമ്പള്ളി സ്വദേശിനി 70 സമ്പർക്കം
178 ചവറ മേനമ്പള്ളിൽ സ്വദേശി 15 സമ്പർക്കം
179 ചവറ വട്ടത്തറ സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
180 ചിതറ ചല്ലിമുക്ക് സ്വദേശി 21 സമ്പർക്കം
181 ചിറക്കര പോളച്ചിറ സ്വദേശിനി 1 സമ്പർക്കം
182 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
183 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശിനി 14 സമ്പർക്കം
184 തൃക്കോവിൽവട്ടം മൈലാപ്പൂർ സ്വദേശിനി 42 സമ്പർക്കം
185 തെക്കുംഭാഗം ചവറ സൗത്ത് സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
186 തെക്കുംഭാഗം ചവറ സൗത്ത് സ്വദേശി 17 സമ്പർക്കം
187 തെക്കുംഭാഗം ചവറ സൗത്ത് സ്വദേശി 24 സമ്പർക്കം
188 തെക്കുംഭാഗം ചവറ സൗത്ത് സ്വദേശിനി 30 സമ്പർക്കം
189 തെക്കുംഭാഗം മാലിഭാഗം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
190 തെക്കുംഭാഗം വടക്കുംഭാഗം സ്വദേശിനി 44 സമ്പർക്കം
191 തൊടിയൂർ അരമത്ത് മഠം സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
192 തൊടിയൂർ ഇടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
193 തൊടിയൂർ തഴവ പൊലിയൂർ വഞ്ചിവടക്ക് സ്വദേശി 32 സമ്പർക്കം
194 നെടുവത്തൂർ തേവലപ്പുറം സ്വദേശി 22 സമ്പർക്കം
195 പനയം പെരുമൺ സ്വദേശി 40 സമ്പർക്കം
196 പവിത്രേശ്വരം കാരിക്കൽ സ്വദേശിനി 52 സമ്പർക്കം
197 പവിത്രേശ്വരം കാരിക്കൽ സ്വദേശിനി 46 സമ്പർക്കം
198 പുനലൂർ ചാലക്കോട് സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
199 പുനലൂർ പ്ലാച്ചേരി സ്വദേശിനി 63 സമ്പർക്കം
200 പൂയപ്പള്ളി മരുതമൺപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 26 സമ്പർക്കം
201 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 2 സമ്പർക്കം
202 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 54 സമ്പർക്കം
203 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 59 സമ്പർക്കം
204 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 4 സമ്പർക്കം
205 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശി 5 സമ്പർക്കം
206 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 61 സമ്പർക്കം
207 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 25 സമ്പർക്കം
208 പെരിനാട് വെള്ളിമൺ സ്വദേശിനി 23 സമ്പർക്കം
209 പേരയം കരിക്കുഴി സ്വദേശി 25 സമ്പർക്കം
210 പേരയം കരിക്കുഴി സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം
211 പേരയം കുമ്പളം സ്വദേശി 29 സമ്പർക്കം
212 പേരയം കുമ്പളം സ്വദേശി 26 സമ്പർക്കം
213 പേരയം കുമ്പളം സ്വദേശിനി 60 സമ്പർക്കം
214 പേരയം കുമ്പളം സ്വദേശിനി 50 സമ്പർക്കം
215 മയ്യനാട് സുനാമി ഫ്ലാറ്റ് സ്വദേശിനി 47 സമ്പർക്കം
216 മയ്യനാട് സ്വദേശി 53 സമ്പർക്കം
217 മൈനാഗപ്പള്ളി വേങ്ങ സ്വദേശി 49 സമ്പർക്കം
218 വിളക്കുടി കുന്നിക്കോട് സ്വദേശിനി 58 സമ്പർക്കം
219 വെളിയം ഓടനവട്ടം കളപ്പില സ്വദേശി 20 സമ്പർക്കം
220 വെളിയം മുട്ടറ സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
221 ശാസ്തംകോട്ട മനക്കര സ്വദേശി 28 സമ്പർക്കം
222 ശാസ്താംകോട്ട പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ സ്വദേശിനി 13 സമ്പർക്കം
223 ശാസ്താംകോട്ട പേരുവേലിക്കര സ്വദേശിനി 55 സമ്പർക്കം
224 ശാസ്താംകോട്ട ഫിൽറ്റർ ഹൗസ് സ്വദേശിനി 56 സമ്പർക്കം
225 ശൂരനാട് തെക്ക് ആയിക്കുന്നം സ്വദേശിനി 11 സമ്പർക്കം
226 ശൂരനാട് തെക്ക് ആയിക്കുന്നം സ്വദേശിനി 67 സമ്പർക്കം
227 ശൂരനാട് സൗത്ത് കല്ലേലിമുക്ക് സ്വദേശി 50 സമ്പർക്കം
228 ശൂരനാട് സൗത്ത് കല്ലേലിമുക്ക് സ്വദേശി 45 സമ്പർക്കം
229 ശൂരനാട് സൗത്ത് കല്ലേലിമുക്ക് സ്വദേശി 41 സമ്പർക്കം
230 ശൂരനാട് സൗത്ത് കല്ലേലിമുക്ക് സ്വദേശി 39 സമ്പർക്കം
231 ശൂരനാട് സൗത്ത് കല്ലേലിമുക്ക് സ്വദേശിനി 19 സമ്പർക്കം
232 ശൂരനാട് സൗത്ത് കല്ലേലിമുക്ക് സ്വദേശി 19 സമ്പർക്കം
233 ശൂരനാട് സൗത്ത് കല്ലേലിമുക്ക് സ്വദേശിനി 40 സമ്പർക്കം

ആരോഗ്യപ്രവർത്തക

234 കല്ലുവാതുക്കൽ പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശിനി 32 തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 104 പേർ രോഗമുക്തി നേടി

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!