17 നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അറബി ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ പദ്ധതിക്ക് ഷാർജ നേതൃത്വം നൽകുന്നു

Share with your friends

Report : Mohammed Khader Navas

അറബി ഭാഷാ നിഘണ്ടുവിന് ഒരു പുതിയ യുഗം പ്രഖ്യാപിച്ച ഷാർജ, അറബി ഭാഷയിൽ 17 വ്യത്യസ്ത നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വികസനം അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലായി വിവരിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി സംസാരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് സമാനതകളില്ലാത്ത ഉൾക്കാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷകർ, അക്കാഡമി, ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരുടെ ഭാഷാപരമായ വിഭവമായി വർത്തിക്കുന്നതുമായ ഒരു സ്മാരക സ്ഥാപനമാണ് അറബിക് ഭാഷയുടെ ചരിത്രപരമായ കോർപ്പസ്.

സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജയുടെ ഭരണാധികാരിയുമായ ഡോ. ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ ഷാർജയിലെ അറബി ലാംഗ്വേജ് അക്കാദമി (ALA) പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനും ഏകോപനത്തിനും നേതൃത്വം നൽകും.

അറബ് ലോകത്തെ 10 അറബി ഭാഷാ അക്കാദമികളിൽ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് മുതിർന്ന ഗവേഷകരും ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരും എഡിറ്റർമാരും വിദഗ്ധരും നിലവിൽ എല്ലാ അറബി പദങ്ങളുടെയും ചരിത്രവും പരിണാമവും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യും.

6 വർഷം കണക്കാക്കിയ സമയപരിധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഇന്നുവരെ ഏറ്റെടുത്ത അറബി ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും സമഗ്രമായ ചരിത്ര കോർപ്പസ് ഇതായിരിക്കും. കൂടാതെ ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിണാമം ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിലെ വളർച്ചയിലൂടെയും നിരവധി രാജവംശങ്ങൾ അതിന്റെ ആധുനിക രൂപങ്ങൾ എന്നിവയും വ്യക്തമാകും. ക്ലാസിക്കൽ, മോഡേൺ സെമിറ്റിക്, ആഫ്രിക്കൻ, ഏഷ്യൻ ഭാഷകളിൽ വേരുകളുള്ള അറബി, സമ്പന്നവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു ഭാഷയാണ്.

പശ്ചിമേഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലുമുള്ള നാഗരികതകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ള ഭാഷ കൂടിയാണ് അറബിക്.
ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ 400 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ സംസാരിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിൽ തത്ത്വചിന്തകർ, ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞർ, ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവർ അറിവ് പിന്തുടർന്ന മാധ്യമം കൂടിയായിരുന്നു അറബി ഭാഷ.

ഭൗതിക പുസ്തകത്തിനുപുറമെ, സാഹിത്യം, കവിത, തത്ത്വചിന്ത, ചരിത്രം, ശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിലെ 40,000-ത്തിലധികം ശീർഷകങ്ങൾ, എകസ്ട്രാക്റ്റുകൾ, പ്രമാണങ്ങൾ എന്നിവ ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയുടെ വികസനവും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കാണും.

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ, പുരാതന അറബി ഭാഷയെ സമഗ്രമായ ഒരു കോർപ്പസിൽ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുപതിനായിരത്തോളം അറബി പുസ്തകങ്ങൾ, കയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ, ഉറവിടങ്ങൾ, ചരിത്രരേഖകൾ എന്നിവയുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷനോടെ, അറബി ഭാഷയുടെ ചരിത്രപരമായ കോർപ്പസ് 17 നൂറ്റാണ്ടിലെ അറബി ഭാഷയിലേക്കുള്ള ഒരു പോർട്ടലായിരിക്കും, അതിൽ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അറബി കൊത്തുപണികളും പുരാതന വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടും.

ഓരോ വാക്കുകളുടെയും യഥാർത്ഥ മൂലത്തിലേക്ക് ഗവേഷകർ പോകുമ്പോൾ, കോർപ്പസ് ഭാഷാ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും.
കൂടാതെ അറബി പദാവലിയുടെ ഉപയോഗം അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടം, ഹിജ്രി വർഷം 1 ഇഎച്ച് മുതൽ 132 എഎച്ച് വരെ ഇസ്ലാമിക യുഗം , അബ്ബാസിഡ് കാലിഫേറ്റ്, ദേശീയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനം, ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടo
പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പുസ്തകത്തിനുപുറമെ, സാഹിത്യം, കവിത, തത്ത്വചിന്ത, ചരിത്രം, ശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിലെ 40,000-ത്തിലധികം ശീർഷകങ്ങൾ, എകസ്ട്രാക്റ്റുകൾ, പ്രമാണങ്ങൾ എന്നിവ ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രററിയുടെ വികസനവും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കാണും. പലതും ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ ലഭ്യമാകും.

പദ വേരുകൾ, ഡെറിവേറ്റീവുകൾ, സ്വരസൂചക വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദമായ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോർപ്പസ് നൽകും. ഓരോ ഡെറിവേറ്റീവ് പദത്തിന്റെയും ചരിത്രം ഇസ്ലാമിക കാലത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലം മുതൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം വരെ അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്താനും കഴിയും.

അറബി പദങ്ങളും സെമിറ്റിക് ഭാഷകളിലെ തുല്യതയും തമ്മിലുള്ള സാമ്യതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്ന സെമിറ്റിക് ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു.

ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലുടനീളം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ വികാസവും പരിണാമവും രൂപപ്പെടുത്തുകയും വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭാഷയിലേക്ക് പുതിയ പദങ്ങളുടെ പ്രവേശനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരിലൂടെയോ അറബി ഭാഷയെ സ്വാധീനിച്ച മറ്റ് സെമിറ്റിക് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരിലൂടെയോ മാറ്റം, പുരോഗതി, വികസനം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥപരമായ മാറ്റങ്ങളും ഇത് വിശദീകരിക്കും.

 

-

 

ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

-

-

 
Nishikanth padoor വന്ധ്യതയ്ക്ക് പാരമ്പര്യ നാട്ടുചികിത്സയുമായി വൈദ്യരത്നം നിഷികാന്ത് പാടൂർ

-

 
Nikahinkerala ഇസ്ലാമിക താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന അനുയോജ്യമായ ഇണയെ അതിവേഗം കണ്ടെത്താം

-

 
Seclob മലയാളികൾക്കായി ഇതാ സെക്ലോബ് എന്ന ഒരു മൊബൈൽ സൈറ്റ്… മൊബൈൽ വഴി ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ഒരു കുടകീഴിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഇത് വഴി…

-


digital marketing സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരസ്യം നൽകൂ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തൂ

-


Image One സംരംഭകര്ക്കുള്ളതെല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴില്; കമ്പനി രെജിസ്ട്രേഷന് മുതല് വെബ്സൈറ്റ് വരെ!!