അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തി; കരമനയാറിന് തീരത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം

Share with your friends

തിരുവനന്തപുരം അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ 50 സെന്റിമീറ്റർ കൂടി ഉയർത്തി. നേരത്തെ ഓരോ ഷട്ടറുകളും 50 സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായാണ് ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തിയത്

കരമനയാറിന് തീരത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നദിയിൽ ഇറങ്ങരുതെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. നെയ്യാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *