എഐ ക്യാമറ അഴിമതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന് അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർക്ക് പങ്കാളിത്തമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

vishnunath

എഐ ക്യാമറയിലെ അഴിമതി നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എംഎൽഎ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകനും കുടുംബത്തിനും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർക്ക് അഴിമതിയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് പിസി വിഷ്ണുനാഥ് ആരോപിച്ചു. രേഖകളുണ്ടെന്നും അനുവദിച്ചാൽ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നും പി സി വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു. 

മോഷ്ടിക്കാൻ ക്യാമറ വെക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ പദ്ധതിയാണ് എഐ ക്യാമറയെന്ന് വിഷ്ണുനാഥ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി വ്യവസായ വകുപ്പ് പദ്ധതി കെൽട്രോണിന് നൽകി. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത എസ്ആർഐടിയെ പദ്ധതി ഏൽപ്പിച്ചു. ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം മറികടന്നാണ് കരാറും ഉപ കരാറുകളും നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർക്ക് എഐ ക്യാമറ അഴിമതിയിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്നും പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ആരോപിച്ചു


 

Share this story