തിരുവനന്തപുരത്ത് കോളറ സ്ഥിരീകരിച്ചു; പത്ത് വയസുകാരൻ ചികിത്സയിൽ

cholera

തിരുവനന്തപുരത്ത് കോളറ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ കാരുണ്യ ഭിന്നശേഷി ഹോസ്റ്റലിലെ പത്ത് വയസുകാരനായ അന്തേവാസിക്കാണ് കോളറ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോളറ ലക്ഷണങ്ങളോടെ ഹോസ്റ്റലിലെ 26കാരനായ അനു മരിച്ചിരുന്നു. 

പത്ത് വയസുകാരന് കോളറ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധന ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ചികിത്സയിലുള്ള കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. 

കാരുണ്യ ഹോസ്റ്റലിലെ പത്ത് പേർ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇവരുടെ സാമ്പിളുകളും പരിശോധനക്ക് അയച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് മാസത്തിനിടെ ഒമ്പത് പേർക്ക് കോളറ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 

Share this story