ജെയ്ക്കിന്റെ ഭാര്യക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം: വേദനയുണ്ടായെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ

Chandi

എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ജെയ്ക്ക് സി തോമസിന്റെ ഭാര്യക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. കോൺഗ്രസിന്റെ പേരിൽ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയോ എന്നറിയില്ല. കുടുംബത്തിന് വേദനയുണ്ടായെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു

ജെയ്ക്കിന്റെ ഭാര്യക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കരുതൽ അനുഭവിച്ചവരാണ് പുതുപ്പള്ളിക്കാർ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് വോട്ടായി മാറുമെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു.
 

Share this story