ഇ പോസ് മെഷീൻ വീണ്ടും പണിമുടക്കി; സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു

ration

ഇ പോസ് മെഷീൻ വീണ്ടും തകരാറിലായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. ഒടിപിയും ലഭിക്കുന്നില്ല. ആധാർ ഓതന്റിഫിക്കേഷനും പരാജയപ്പെടുകയാണ്. ഇ പോസ് മെഷീന്റെ ക്ലൗഡ് മാറ്റിയിട്ടും ബാൻഡ് വിത്ത് കൂട്ടിയിട്ടും ഇ പോസ് മെഷീൻ പണിമുടക്കുന്നത് നിരന്തരം തുടരുകയാണ്. 

ഇന്ന് മുതൽ പലയിടങ്ങളിലും റേഷൻ വിതരണത്തിൽ പ്രശ്‌നം നേരിട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ റേഷൻ വിതരണം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടു. റേഷൻ വാങ്ങാൻ എത്തിയ പലരും വാങ്ങാതെ മടങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെയും സമാനമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ റേഷൻ കടകളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടുിരുന്നു

Share this story