ഒടുവിൽ ആശ്വാസ വാർത്ത: അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് ഇന്നത്തോടെ ശമനമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

rain

സംസ്ഥാനം വീണ്ടും പ്രളയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുമോയെന്ന ആശങ്കക്ക് പുറകെ ആശ്വാസ വാർത്തയുമായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് ഇന്നത്തോടെ ശമനമായേക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കന്നു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ മഴ പ്രവചന സാധ്യതയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലയിലും അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല

നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒരു ജില്ലയിലും റെഡ് അലർട്ടോ ഓറഞ്ച് അലർട്ടോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. നാളെ നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് മാത്രമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് നാളെ യെല്ലോ അലർട്ടുള്ളത്. മറ്റന്നാൾ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 

Share this story