തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 280 രൂപ

Gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും കുറവ്. ഇന്ന് പവന് 280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ പവന് 160 രൂപയുടെ കുറവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 53,680 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്

ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 6710 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 5575 രൂപയാണ്. പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നലെയാണ് ഈ മാസമാദ്യമായിട്ട് സ്വർണവില കുറഞ്ഞത്. 

വെള്ളിയുടെ വിലയിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വിപണി വില 98 രൂപയാണ്.
 

Share this story