കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിടയിൽ മരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നൽകണം: ആന്റണി രാജു

antony

കടലിൽ വെച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടയിൽ ഏതുവിധേന മരിച്ചാലും ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആന്റണി രാജു നിയമസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹൃദയാഘാതം വന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മരിക്കും. പക്ഷേ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പണം നൽകാറില്ല. 

ഇതിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും ആന്റണി രാജു ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുതലപ്പൊഴിയിലെ അപകടങ്ങൾ വെച്ച് മുതലെടുപ്പ് നടത്താനാണ് യുഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മുതലപ്പൊഴിയിൽ അപകടത്തിന് കാരണം ആരാണെന്നും ആന്റണി രാജു ചോദിച്ചു

യുഡിഎഫ് കാലത്ത് അശാസ്ത്രീയമായ നിർമാണമാണ് മുതലപ്പൊഴിയിലെ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് അദാനിയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. നിങ്ങളെ കണ്ണിലെ കോലുമാറ്റിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കരട് എടുക്കാൻ വരേണ്ടെന്നും ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു
 

Share this story