മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്താൽ കേസെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം: എം വി ജയരാജൻ

jayarajan

മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ കേസെടുക്കുക സ്വാഭാവികമാണെന്ന് സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സാക്ഷികളോ പ്രതികളോ ആയതുകൊണ്ട് മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരാകില്ല. മാധ്യമവേട്ടയുടെ ഇരയാണ് താൻ. എന്നെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കൂടി മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. 

എന്നെ കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ 11 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മൊഴി നൽകി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ പ്രതിയാക്കിയാൽ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ വേട്ടയാടലിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ശരിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ തെറ്റും എന്നുമാണ് നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചർച്ചയെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
 

Share this story