തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ മോഷണം; വീട്ടുകാർ ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് പോയ സമയം 100 പവൻ മോഷ്ടിച്ചു

robbery

തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ മോഷണം. വീട്ടുകാർ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോയ സമയത്ത് 100 പവൻ സ്വർണാഭരണം കവർന്നു. മണക്കാട് സ്വദേശി രാമകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. വീട്ടുടമ രാമകൃഷ്ണൻ ദുബൈയിലാണ്. മകന്റെ ഉപനയന ചടങ്ങുകൾക്കാണ് ലോക്കറിലിരുന്ന 100 പവൻ സ്വർണം എടുത്തത്. ഇത് രണ്ടാം നിലയിലെ മുറിയിലെ അലമാരയിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്

വീട്ടുകാർ തൃച്ഛന്ദൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തിരികെ എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്. രണ്ടാം നിലയിലെ വാതിൽ തുറന്നുകിടക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ വാതിൽ തുറന്ന ലക്ഷണമില്ല. റൂമിലെ സാധനങ്ങൾ വാരിവിതറിയ നിലയിലുമായിരുന്നു.
 

Share this story