കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ കെ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജനറൽ മാനേജർമാരായി നിയമിക്കാൻ ഉത്തരവ്

KSRTC

തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ നാല് കെ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജനറൽ മാനേജർമാരായി നിയമിക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. മൂന്ന് പേരെ സോണൽ ജനറൽ മാനേജർമാരായും ഒരാളെ ഹെഡ് ക്വാട്ടേഴ്സിലേക്കുമാണ് നിയമിക്കുക.

ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിലെ നാല് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മാരുടെ പോസ്റ്റ്‌ ഒഴിവാക്കി. പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം.

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ ഭരണ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി കെ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം സർക്കാരിനോട് ശിപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

Share this story