റേഷൻ കടയുടമകൾ സമരത്തിലേക്ക്; സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കടകളടച്ച് സമരം നടത്തും

Ration Kada ban

വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കടകളുടമകളുടെ സംഘടന സമരത്തിലേക്ക്. റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിട്ടു കൊണ്ട് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സമരം നടത്തുമെന്ന് സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു

ജൂലൈ 8, 9 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സമരം ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ റേഷൻ കടകളും അടച്ചിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് രാപ്പകൽ സമരം നടത്തും

കേന്ദ്ര, കേരള സർക്കാരുകൾ റേഷൻ മേഖലയോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക, 2018ലെ റേഷൻ വ്യാപാരി വേതന പാക്കേജ് കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്‌കരിക്കുക, കോടതി വിധി മാനിച്ച് കൊണ്ട് കിറ്റ് കമ്മീഷൻ എല്ലാ വ്യാപാരികൾക്കും നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുയർത്തിയാണ് സമരം.
 

Share this story