ദുരിത പെയ്ത്തിന് ശേഷം മഴയ്ക്ക് ശമനം; ഇന്ന് ഒരു ജില്ലയിലും പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പില്ല

rain

ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന പെരുമഴ പെയ്ത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനം. ഇന്ന് എവിടേയെും പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്ത മലയോര മേഖലകളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ജാഗ്രത തുടരണം

മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള വിലക്ക് തുടരുകയാണ്. മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 12ാം തീയതിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ 12ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 

Share this story