അരിക്കൊമ്പൻ പൂർണ ആരോഗ്യവാൻ; തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി

saseendran

അരിക്കൊമ്പനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് വനം മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. തമിഴ്നാട് വനമേഖലയിൽ ഉള്ള അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന കാട്ടാന ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നതായും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായും തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും ചിലർ നത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അരിക്കൊമ്പൻ പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അപ്പർ കോതയാറിലാണ് അരിക്കൊമ്പൻ ഇപ്പോഴുള്ളത്. ആഗസ്ത് 19, 20 തീയതികളിൽ കളക്കാട് ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറും തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാരും പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അരിക്കൊമ്പൻ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ഉന്മേഷത്തോടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും സമീപത്ത് മറ്റ് ആനക്കുട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

റേഡിയോ കോളറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളിലൂടെ ആനയുടെ ചലനരീതി നിരന്തരം നിരിക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. കേരള വനം വകുപ്പും റേഡിയോ കോളർ വഴി പെരിയാറിൽ ലഭിക്കുന്ന സിഗ്‌നലുകൾ പരിശോധിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തി വരുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Share this story