ഇത്തവണ ഓണം സന്തോഷത്തിന്റേത് ആകരുതെന്ന് ചിലർ ആഗ്രഹിച്ചു: മുഖ്യമന്ത്രി

CM Pinarayi Vijayan

ഇത്തവണ ഓണം സന്തോഷത്തിന്റേത് ആകരുതെന്ന് ചിലർ ആഗ്രഹിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഓണത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രചാരണം നടത്തി. അക്കൂട്ടർക്ക് നാണമില്ലെന്നും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം സർക്കാർ യാഥാർഥ്യമാക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ചു. വിലക്കയറ്റം ദേശീയ ശരാശരിയിലും താഴെയാണ്

സർക്കാരിന്റെ വിപണിയിലെ ഇടപെടലാണ് വിലക്കയറ്റത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ചിലർ കണ്ടാലും കൊണ്ടാലും പഠിക്കില്ല. തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത്. സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് ബോധപൂർവം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന ബോധ്യം ജനത്തിന് ഉണ്ടായതു കൊണ്ടാണ് എൽഡിഎഫിനെ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം നൽകി തുടർ ഭരണം നൽകിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 

Share this story