ജൂൺ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി

Ration

ജൂൺ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി. ശനിയാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും ജനങ്ങൾക്ക് റേഷൻ വാങ്ങാം. ഇ- പോസ് മെഷീൻ പണിമുടക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ വിതരണം മുടങ്ങിയിരുന്നു.

മാസവസാനം ഇ- പോസ് പ്രവർത്തനരഹിതമായതോടെ റേഷൻ ലഭിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു പൊതുജനം. എൻഐസി സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ പ്രശ്‌നമാണ് ഇ- പോസ് പ്രവർത്തനരഹിതമാകാൻ കാരണമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

Share this story