പ്രഥമ പരിഗണന കെ റെയിലിന് തന്നെ; ശ്രീധരന്റെ ശുപാർശയും പരിഗണിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

CM Pinarayi Vijayan

അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന കെ റെയിലിന് തന്നെയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇ ശ്രീധരന്റെ ശുപാർശ പരിശോധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. മോൻസ് ജോസഫ് എംഎൽഎയുടെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി

സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് പകരമായി അതിവേഗ റെയിൽപാത സംബന്ധിച്ച് ഇ ശ്രീധരൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നായിരുന്നു മോൻസ് ജോസഫിന്റെ ചോദ്യം. എന്നാൽ കെ റെയിലിനാണ് മുഖ്യ പരിഗണനയെന്നും ശ്രീധരന്റെ ശുപാർശ പരിഗണിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. 

കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് കെ റെയിൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പിന്നോട്ടു പോയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനവും സർക്കാർ നിലവിൽ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
 

Share this story