മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ ഓഫീസ് പൂട്ടണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ നോട്ടീസ്

shajan
മറുനാടൻ മലയാളി ഓൺലൈനിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫീസ് പൂട്ടണമെന്ന് നഗരസഭ. കെട്ടിടത്തിൽ അനധികൃതമായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്നും ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നഗരസഭയുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നിർദേശം. ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  ഓഫീസ് പൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ മാസം പത്തിനാണ് നഗരസഭ കത്ത് നൽകിയത്. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഓഫീസ് അടച്ചുപൂട്ടി ഇക്കാര്യം നഗരസഭയെ അറിയിക്കണമെന്നും നോട്ടീസിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
 

Share this story