പ്രതിസന്ധിക്ക് അയവില്ല; അശോക് ലെയ്‌ലാൻഡ് പ്ലാൻഡ് അടച്ചിട്ടു

Share with your friends

വാഹനവിപണിയിൽ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു. പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളായ അശോക് ലെയ്‌ലാൻഡ് തങ്ങളുടെ ചെന്നൈ പ്ലാന്റ് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചു. പുതിയതായി യാതൊരു പ്രവർത്തനവും പ്ലാന്റിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കില്ലെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച അവധി കൂടാതെയാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കമ്പനി അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സെപ്റ്റംബർ 11 വരെ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതേസമയം അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് എത്ര രൂപ വേതനം നൽകണമെന്ന കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. ചരക്കുവാഹനങ്ങളുടെ വിപണിയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന വലിയ തളർച്ചയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു.

ട്രക്ക് വിൽപ്പനയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള അശോക് ലെയ്‌ലാൻഡിന് വിൽപ്പനയിൽ 70 ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായാണ് കമ്പനി റിപ്പോർട്ട്. 2018ൽ വിൽപ്പന 11,135 യൂനിറ്റുകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വർഷം ആഗസ്റ്റിൽ 3336 യൂനിറ്റുകളായി കുറഞ്ഞു.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *