മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ സമ്പൂർണ ബജറ്റ് ജൂലൈ 23ന്; ബജറ്റ് സമ്മേളനം ജൂലൈ 22 മുതൽ

മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ പൊതു ബജറ്റ് ജൂലൈ 23ന് അവതരിപ്പിക്കും. പാർലമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം ജൂലൈ 22 മുതൽ ആരംഭിക്കും. ആഗസ്റ്റ് 22 വരെ ഇരു സഭകളിലെയും ബജറ്റ് സമ്മേളനം തുടരും. ജൂലൈ 23ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച നടക്കും


ബജറ്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കാനുള്ള തീയതി സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു അംഗീകരിച്ചു. കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും.
 

Share this story