💕അഭിനവി💕 ഭാഗം 25

💕അഭിനവി💕 ഭാഗം 25
Share with your friends

നോവൽ
എഴുത്തുകാരൻ: ബിബിൻ എസ് ഉണ്ണി

” ആതൂ…” മാളിലേക്കു കയറിയതും ആരോ തന്നെ വിളിച്ചതു കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ആതിര തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുയാളെ കണ്ടതും അവളുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു…

” വിഷ്ണുവേട്ടൻ… ”

ആതിരയുടെ ചുണ്ടുകൾ മൊഴിഞ്ഞു… അപ്പോഴേക്കും വിഷ്ണു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിന്നു…

“ആഹാ വലുകളെല്ലാമുണ്ടല്ലോ… ”

വിഷ്ണു ആതിരയുടെ കുടെയുള്ളവരെ നോക്കി പറഞ്ഞു… അതിനവർ എല്ലാരും നല്ലൊരു ചിരിയും തിരിച്ചു കൊടുത്തു…

ബാക്കി വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…

Share this story