ഉംറ ബുക്കിംഗിന് അബ്ശിര്‍ അക്കൗണ്ട് നിര്‍ബന്ധമില്ല

മക്ക: ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവന പോര്‍ട്ടലായ അബ്ശിര്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ അക്കൗണ്ടുകളില്ലാത്തവര്‍ക്കും ഇഅ്തമര്‍നാ ആപ്പില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ അറിയിച്ചു. അബ്ശിറി’ല്‍ അക്കൗണ്ടില്ലാത്ത സൗദി പൗരന്മാരും

Read more