ഫലസ്തീൻ ഭവനങ്ങൾ പൊളിക്കൽ: അറബ് ലീഗ് അപലപിച്ചു

കയ്‌റോ: ലോകത്തിന്റെ കൺമുന്നിൽ ഫലസ്തീൻ ഭവനങ്ങൾ ഇടിച്ചുനിരത്തുന്ന ഇസ്രായിലിന്റെ നടപടിയെ അറബ് ലീഗ് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. ഫലസ്തീൻ ഭവനങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതിന് ഇസ്രായിൽ ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ

Read more