കൊറോണ വൈറസ് നോട്ടുകളിലൂടേയും പകരുമോ; ആർബിഐ യുടെ മറുപടി

ന്യൂഡൽഹി: കൊറോണ പകർച്ചവ്യാധി നോട്ടു കളിലൂടെ പടരുമോ. ഈ ചോദ്യം വളരെക്കാലമായി ഉയർന്നു വരികയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ റിസർവ് ബാങ്ക് ഇതിന് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ്

Read more