ഒമാനിലേക്ക് മടങ്ങിപോകാൻ ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ വിശദാംശവുമായി ആർ ഒ പി

ഒമാൻ: 180 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ശേഷം തിരികെ വരാൻ ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആർ ഒ പി പുറത്തുവിട്ടു. കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം

Read more