ഐസിസി ഏകദിന റാങ്കിംഗിൽ കോഹ്ലി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്; രോഹിത് ശർമ രണ്ടാമൻ

ഐസിസി ഏകദിന റാങ്കിംഗിൽ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോഹ്ലിയും ഉപനായകൻ രോഹിത് ശർമയും ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിർത്തി. കോഹ്ലി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും രോഹിത് രണ്ടാംസ്ഥാനത്തും തുടരുകയാണ്. കോഹ്ലിക്ക്

Read more