ഓക്സ്ഫോഡ് സര്‍വകലാശാല വികസിപ്പിച്ച കൊവിഡ് വാക്‌സിൻ; പുറത്തുവരുന്നത് നിരാശാജനകമായ വാര്‍ത്ത

ലണ്ടന്‍: ഓക്‌സ്‌ഫോഡ് സര്‍വകലാശാല വികസിപ്പിച്ച കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ . പുറത്തുവരുന്നത് നിരാശാജനകമായ വാര്‍ത്ത . അസ്ട്രസെനെക്കയുമായി ചേര്‍ന്ന് ഓക്‌സ്‌ഫോഡ് സര്‍വകലാശാല വികസിപ്പിച്ച കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണത്തില്‍ പിഴവു

Read more

സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂറ്റിന് ‌അനുമതി; ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്‌സിൻ അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക്

മനുഷ്യരിൽ അവസാനഘട്ട വാക്‌സിൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂറ്റിന് അനുമതി നൽകി. ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്‌സിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രണ്ട്, മൂന്ന് ഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനാണ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ

Read more