കാസർകോട് കടുത്ത ആശങ്ക; വരനും വധുവുമടക്കം വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത 43 പേർക്ക് കൊവിഡ്

കാസർകോട് ആശങ്ക രൂക്ഷമാക്കി കൊവിഡ് വ്യാപനം. ചെങ്കള പഞ്ചായത്തിൽ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് കൂട്ടത്തോടെ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജൂലൈ 17ന് പീലാംകട്ടയിൽ നടന്ന വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത

Read more