ഷവറിന് കീഴിൽനിന്ന് കുളിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം

ഷവറിന് താഴെ നിന്ന് കുളിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. സ്‌ത്രീകളാണ് ഇത് കൂടുതലായും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഷവറിന് കീഴില്‍ അധികം നേരം നിന്ന് കുളിക്കുന്നത് പലവിധ ആരോഗ്യ

Read more