തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തീരദേശ മേഖലകളില്‍ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിലെ തീരദേശ മേഖലകളില്‍ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതീവ നിയന്ത്രിത മേഖലകളിലെ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഏഴുമണിവരെ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാം. ഈ മേഖലകളിലുള്ള കോവിഡ് രോഗമുക്തര്‍ക്കും കോവിഡ്

Read more