കോവിഡ് രോഗിയായ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ നടത്തിയത് ആസൂത്രിതനീക്കം: പിടിവലിയിൽ പെൺകുട്ടി മുട്ടിടിച്ചു വീണു

പത്തനംതിട്ട: കോവിഡ് രോഗിയായ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ നടത്തിയത് ആസൂത്രിതനീക്കമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പോലീസ്. ശാരീരികമായും മാനസികമായും അവശയായ പെൺകുട്ടി മൊഴി നല്‍കാവുന്ന സ്ഥിതിയിലല്ലെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Read more