ശരത് ചന്ദ്രൻ വീണ്ടും കൈരളിയിലേക്ക്; എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററായി ഓഗസ്റ്റ് 1ന് ചുമതലയേൽക്കും

ശരത് ചന്ദ്രൻ വീണ്ടും കൈരളി ന്യൂസ് ചാനലിലേക്ക്. ന്യൂസ് 18 മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ് ശരത് ചന്ദ്രൻ കൈരളിയിലേക്ക് വീണ്ടുമെത്തുന്നത്. ന്യൂസ് 18ൽ നിന്ന് ശരത് ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ

Read more