കോതമംഗലം ചെറിയ പള്ളിയുടെ നിയന്ത്രണം സർക്കാരിന് കൈമാറി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്

കോതമംഗലം ചെറിയ പള്ളിയുടെ നിയന്ത്രണം സർക്കാരിന് നൽകി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായ ശേഷം പള്ളി

Read more