അവസാന വര്‍ഷ പരീക്ഷക്കായി കോളജുകള്‍ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ

അവസാന വര്‍ഷ പരീക്ഷക്കായി കോളജുകള്‍ തുറക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രം. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കി.. ഈ മാസം അവസാനം വരെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുറക്കേണ്ടെന്ന

Read more