ടി വി എസിന്റെ റൈഡിംഗ് ഗിയര്‍ ഉടനെയെത്തും

മുംബൈ: റൈഡിംഗ് ഗിയര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ടി വി എസ് മോട്ടോര്‍ കമ്പനി. മോട്ടോസോള്‍ 2019ലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. പുതുകാലത്തെ നഗര രൂപകല്പനയിലാണ് സ്റ്റൈലിഷ് റൈഡിംഗ് ഗിയര്‍ വരുന്നത്. റൈഡിംഗ്

Read more