തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കില്ല: സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ. ഒക്ടോബർ അവസാനവാരമോ നവംബർ ആദ്യ വാരമോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ വി ഭാസ്കരൻ പറഞ്ഞു. കോവിഡ്

Read more