നിങ്ങള്‍ കരുതും താരനാണ് പ്രശ്നക്കാരനെന്ന്, പക്ഷേ യഥാര്‍ത്ഥ ‘വില്ലന്‍’ മറ്റൊരാളാണ്!

ഏത് നേരവും തലയില്‍ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഒന്നോര്‍ത്ത് നോക്കു. പലപ്പോഴും ഈ ചൊറിച്ചിലിന് താരന്‍ കാരണമാകാറുണ്ട്. തലയിലെ ചര്‍മ്മത്തെയും തലമുടിയെയുമെല്ലാം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് താരന്‍.

Read more